Oferta » Podparcia szklane


System podparć szklanych jest doskonałym rozwiązaniem dla pacjentów, u których ze względu na niewystarczającą ilość własnych zębów niemożliwe jest zastosowanie protezy stałej, a nie akceptują protezy ruchomej.

Podparcie znakomicie utrzymuje protezę z brakami jedno lub dwuskrzydłowymi, jak i podpiera przęsła uzupełnień protetycznych stałych, a zatem rozwiązuje problem rozległych mostów. Może on być również stosowany z pełnym sukcesem w połączeniu z klasycznymi implantami.

Wskazania: