Oferta » Ceramika


Korony pełnoceramiczne w technologii CAD/CAM (cyrkon)
Technika wykonywania uzupełnień z tlenku cyrkonu pozwala uzyskać zadowalające efekty estetyczne i funkcjonalne, spełniające wysokie wymagania pacjenta. Można ją stosować zarówno przy pojedynczych koronach jak i przy rozbudowanych mostach.

Korony na podbudowie metalowej licowanej porcelaną (VITA Ω 900)
Ceramika VITA Ω 900 jest ceramiką niskotopliwą co sprawia że jej twardość jest zbliżona do twardości naturalnego szkliwa. Charakteryzuje ją wysoki stopień estetyki, niska rozpuszczalność w kwasach, optymalna odporność na zmiany temperatury i bardzo dobra wytrzymałość na zginanie.